Disclaimer

Algemeen

Coach Oscar (Kamer van Koophandel 52142183), hierna te noemen Coach Oscar, verleent u hierbij toegang tot www.coachoscar.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Coach Oscar en derden zijn aangeleverd. Coach Oscar behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.coachoscar.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.coachoscar.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Coach Oscar en/of www.coachoscar.nl .Gebruikers kunnen zelf inhoud/reacties plaatsen op www.coachoscar.nl. Coach Oscar en/of www.coachoscar.nl oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Coach Oscar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Informatie van derden, producten en diensten

Als Coach Oscar en/of www.coachoscar.nl hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Coach Oscar en/of www.coachoscar.nl de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Coach Oscar en/of www.coachoscar.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Coach Oscar en/of www.coachoscar.nl niet geverifieerd.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Coach Oscar en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Coach Oscar, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina”s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video”s of interactieve applicaties) van www.coachoscar.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.