Ethische code en klachten

Etische code

Ik hanteer een transperante werkwijze en maak hiervoor gebruik van de Internationale Ethische Code (IEC) van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)

De Internationale Ethische Code (IEC) biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches.

In de IEC is opgenomen hoe ik als beroepscoach omga met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid.

Klachten

Het mijn streven om jou een ondersteunende en positieve coachingservaring te bieden. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat je tevreden bent met mijn diensten en dat we samen je doelen kunnen bereiken. Jouw feedback is voor mij van onschatbare waarde.

Mijn uitgangspunt bij klachten

Mijn uitgangspunt is altijd om samen met jou naar oplossingen te zoeken. Als je ergens ontevreden over bent of als er iets is waar je niet tevreden over bent, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ik waardeer jouw feedback en wil graag weten wat ik kan verbeteren.

Jouw tevredenheid en welzijn zijn voor mij van het grootste belang. Ik neem klachten serieus en zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat jouw coachingervaring positief en productief is.

Stap 1: Bespreek je zorgen met mij

Als je niet tevreden bent met een aspect van mijn dienstverlening of als je klachten hebt, moedig ik je aan om dit als eerste met mij te bespreken. Een open en eerlijke communicatie is vaak de eerste stap naar een oplossing. Samen kunnen we proberen de kwestie op te lossen en eventuele misverstanden uit de weg te ruimen.

Stap 2: Klachtenprocedure

Als het bespreken van je zorgen met mij niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, heb ik een interne klachtenprocedure die ik serieus neem. Je kunt contact met mij opnemen en je klacht indienen. Ik zal je klacht zorgvuldig onderzoeken en proberen tot een passende oplossing te komen.

Stap 3: Externe bemiddeling (indien nodig)

Ik begrijp dat er situaties zouden kunnen zijn waarin we samen niet tot een oplossing kunnen komen. Als dit het geval is en je ontevreden blijft, kun je er voor kiezen om contact op te nemen met de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

NOBCO fungeert als een externe instantie voor bemiddeling en kan helpen bij het vinden van een oplossing. Ga voor de klachtenprocedure naar de website van de NOBCO.