Privacy

Coach Oscar (Kamer van Koophandel 52142183), hierna te noemen Coach Oscar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Coach Oscar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij heeft verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Bedrijfsnaam indien van toepassing.
 • Voor- en achternaam.
 • Geboortedatum (alleen als u dit hebt doorgegeven).
 • Geslacht
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • BTW-nummer (alleen als u dit hebt doorgegeven).
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (dit wordt anoniem opgeslagen).
 • Internetbrowser en apparaat type (dit wordt anoniem opgeslagen).
 • IP-adres (dit wordt anoniem opgeslagen).

Met welk doel verwerk ik persoonsgegevens?

Coach Oscar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een door u aangevraagde offerte te kunnen opstellen en versturen.
 • U te informeren over wijzigingen van diensten en/of producten. Hiervoor gebruik ik verschillende kanalen, zoals onze website, onze social media en een niefsbrief via e-mail.
 • Coach Oscar analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Coach Oscar verwerkt ook persoonsgegevens wanneer ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Coach Oscar neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coach Oscar) bij betrokken is. Coach Oscar gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Synchronisatie van gegevens over verschillende systemen. Zo blijven uw gegevens in al mijn systemen of systemen die ik van derden gebruiken actueel en betrouwbaar.
 • Als u gebruik maakt van de betaaldienst gaan zij controleren of u voldoet aan de voorwaarden. Hiervoor kunnen ze geautomatiseerde systemen gebruiken.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard?

Uw gegevens worden minimaal voor zeven jaar bewaard. Dit heeft te maken met regels van de Belastingdienst. In die regels staat dat ik als bedrijf verplicht ben om mijn administratie zeven jaar te bewaren. Na deze zeven jaar verwijderen ik uw gegevens alleen als u daarom vraagt. De reden dat ik dit doe is dat u niet opnieuw al uw gegevens hoeft door te geven als u bijvoorbeeld een nieuwe offerte wilt aanvragen. Wilt u gebruik maken van betalen op rekening, dan is het ook belangrijk dat uw gegevens in mijn systeem staan, zodat ik kan controleren of u aan de voorwaarden voldoet. Wilt u dat ik uw gegevens verwijderen? Stuur een e-mail naar contact@coachoscar.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Coach Oscar deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coach Oscar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die worden gebruikt 

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
 • Coach Oscar gebruikt cookies van Google Analytics om meer inzicht te krijgen over hoe (potentiële) klanten onze website gebruiken, zodat ik deze kan optimaliseren. Door integratie van social media op deze website is het mogelijk dat er door derden partijen cookies opgeslagen worden. De gegevens worden geanonimiseerd voordat ze worden opgeslagen. Met Google heb ik een verwerkersovereenkomst.
 • Het is mogelijk om u af te melden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen als deze niet kloppen, niet compleet zijn of niet (meer) te zaken doen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Coach Oscar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@coachoscar.nl. Als u een account heeft, kunt u zelf ook een aantal zaken aanpassen.
 • Ik ben verplicht om mijn administratie zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Dat houdt in dat ik bepaalde gegevens pas mag verwijderen als die termijn is verstreken.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe heb ik uw persoonsgegevens beveiligd?

Coach Oscar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens desondanks niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@coachoscar.nl.